Escola

CARTA DE


 Benvolguda Gna. M. Teresa Montaña

Quan encara és ben viu el record de la vostra vinguda, en nom de la comunitat i també propi, us volem fer arribar aquestes ratlles de felicitació i enhorabona per aquests 50 anys de servei al barri del Besòs. Us encoratgem a continuar treballant tal i com ho heu fet fins ara, per a fer arribar una educació de qualitat, de respecte i de solidaritat a nens i joves.

També en nom de la comunitat i propi us agraïm el generós donatiu que ens heu fet pel manteniment d’aquesta casa de la Mare de Déu.

Que Ella, que des d’aquests turons vetlla per tot els qui se li confien, intercedeixi per vosaltres.

Cordialment

P. Josep M. Sanromà

                     Rector del santuari.