Escola

ANIVERSARI DE LA BEATIFICACIÓ

Avui fa 23 anys que es va celebrar la beatificació de la Mare Nazaria Ignacia, fundadora de les Missioneres Creuades de l’Església.
Aquest cap de setmana, a Sevilla, s’està celebrant la trobada de la FENI (Família Extensiva de Nazaria Ignacia), seguint les seves passes.
Dos motius de celebració i agraïment.