Escola

ACCÉS A LES TASQUES D’ESTIU

Us comuniquem que les activitats de recuperació de matèries pendents per a l’avaluació extraordinària de setembre ja estan penjades.
Per accedir-hi cal entrar a l’espai ESO o BATXILLERAT i accedir a l’espai “Tasques d’estiu curs 2012-1013” on trobareu tots els documents organitzats per curs i matèria.
Només tindran accés als documents aquelles persones que es puguin acreditar com a alumnes de l’escola.