Batxillerat, Escola

2N BAT: EXPOSICIONS PROJECTES HUMANITARIS 2023

📚 Els alumnes de segon Batxillerat de l’Escola Santa Maria dels Apòstols van exposar els «Projectes Humanitaris» que al llarg del curs van preparar i practicar en diferents institucions de Barcelona: (🍽️ Menjadors Socials, 🏫 Escoles, 🤝 Institucions d’ajuda humanitària, etc.)

💡 L’experiència de dur a terme el seu projecte va ser molt enriquidora per a ells i especialment per a les persones amb les quals van desenvolupar el projecte. En l’exposició van destacar que tant el creixement personal i espiritual com el compromís social i d’ajuda als altres els ha marcat per a la seva vida futura.

#ProjectesHumanitaris #ExperiènciaEnriquidora #CompromísSocial #AjudaHumanitària #CrecimentPersonal #Batxillerat 👥🌍